Menu Sluit menu

Input

In de Inputfase laten we ons inspireren en gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor de VRT. In de eerste plaats verkennen we welke kennis binnen de VRT al bestaat: onderzoeken van de studiedienst, de beheersovereenkomst van de VRT, enzovoort. We onderzoeken ook welke trends impact kunnen hebben op de VRT en op onze gebruikers. Op basis van al deze inspiratie en kennis stellen we een groeidomein vast.

Fase 1: Problem solution fit

In de fase van de Problem Solution Fit willen we ontdekken wat precies het probleem is van de gebruiker en hoe we dat zouden kunnen oplossen. Daarom moeten we in deze fase enorm goed luisteren naar onze gebruikers. Met hun input gaan we dan ook een oplossing proberen te bedenken. Van die oplossing maken we een prototype dat we dan kunnen testen bij onze gebruikers en met hun opmerkingen werken we dan verder. Dat doen we een aantal keer tot we uitkomen bij een oplossing die goed lijkt te werken voor zoveel mogelijk gebruikers. 

In deze fase wordt de oplossing nog geen echt concreet product. 

Empathie

Om meteen met scherp op doel te kunnen schieten, ga je tijdens de eerste fase op onderzoek uit met je team. Wil je zinvolle producten of diensten bedenken, dan moet je jouw doelpubliek eerst zo goed mogelijk leren kennen. Je dompelt je volledig onder in de leefwereld van de gebruiker en de context van jouw concept.

Dit geeft je richting en nieuwe inzichten. Je bespaart ook onnodig werk of ontgoochelende resultaten - nice landing, wrong airport! Hoe beter je je kan inleven in de uitdagingen, wensen, noden en gedrag van jouw kijkers of luisteraars, hoe sterker je oplossing.

Na deze fase heb je een stevig onderbouwd uitgangspunt in handen voor de ideefase. Een duidelijke opdracht waar je je tanden tijdens de brainstorm in kan zetten. Goed je huiswerk maken loont!

Concept

Enkele hoofdinzichten over je gebruikers op zak? Check. Een gefundeerd team standpunt over waar je naartoe wil? Check. Eventueel ook enkele archetypes en/of gebruikersverhalen als leidraad? Double check. Je team is met andere woorden goed voorbereid om oplossingen te bedenken die de uitdagingen van je gebruikers zullen tackelen.

Als mediamaker weet je hoe belangrijk het stellen van de juiste vraag is voor je eindresultaat. Daarom schaven we in een eerste stap aan jullie brainstormvraag. Deze bakent de grenzen af waarbinnen je straks wild en breed mag gaan brainstormen.

Daarna gaan we slim en selectief te werk, om zo tot een shortlist van topconcepten te komen waar we in de volgende fase een prototype van kunnen maken.

Prototype & Test

Je hebt enkele leuke, innovatieve concepten uitgekozen en popelt om ze op een testpubliek los te laten. Zal jouw oplossing de uitdaging van je doelgroep ook effectief tackelen? En welke kleine aanpassingen kunnen je concept nog sterker maken?

Om dat uit te zoeken bouw je tijdens deze fase aan een tastbare voorstelling van je idee. Een ruw prototype is de snelste en makkelijkste manier om je concept te delen, te testen en aan te passen op basis van waardevolle gebruikersfeedback. Want voor hen doe je het, toch? Snel en vaak bijschaven helpt je tot een effectieve oplossing te komen en onnodige risico’s en grote productiekosten te vermijden.

Na enkele feedbackrondes kom je tot een finaal prototype, dat je tijdens de vervolgfase implementeert, commercialiseert of pitcht bij partners

Pitch

Je hebt je idee geconcretiseerd door middel van een prototype, dat gewikt en gewogen werd door een testpubliek. Dankzij hun feedback kwam je tot een finaal prototype. Dus, waar wacht je nog op? Wat is de volgende kleine stap die je moet nemen, om de impact van jouw oplossing zo groot mogelijk te maken?

In deze fase ga je jouw idee binnen VRT realiseren, proberen commercialiseren of delen met mogelijke partners. Aan de hand van een roadmap, business model canvas en pitch perfect oefening stoom je je helemaal klaar voor die volgende stap. The wor(l)d is out there!

Fase 2: Product / Market Fit

Group 9 Created with Sketch.

De derde fase is die van de Product Market Fit. In deze fase kunnen we bevestigen dat ons probleem wordt opgelost door ons product, door dat product effectief op de markt te brengen. Als daar blijkt dat het probleem dat gebruikers hebben, door ons product wordt opgelost, dan hebben we het bewijs dat de oplossing écht werkt en waardevol is. Op dat moment komt het product ook pas in een echt ecosysteem terecht, waar het zijn waarde moet bewijzen, naast alle mogelijke andere oplossingen voor het probleem.

Output

Fill 2 Created with Sketch.

De Output fase is de laatste fase in het proces van VRT Start-up. We hebben een probleem opgelost en we zien dat de oplossing werkt. Nu is het moment dat VRT Start-up het product loslaat. Een nieuw team gaat ermee aan de slag: een team dat het product kan onderhouden, dat het groter kan maken en het product verder kan uitbouwen, binnen of buiten de VRT. Het team van Start-up keert op dit moment terug naar de eerste fase.

Website made by MINSKY